Mai dátum
szeptember
26
EFOP-4.1.3-17

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0739

szechenyi_2020_logo_fekvo_color_gradient_CMYK

 • a kedvezményezett neve:
  KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
 • a projekt címe:
  Pedagógiai megújulás a Kisgyőri Általános Iskolában
 • a szerződött támogatás összege: 12.000.000 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A „Pedagógiai megújulás a Kisgyőri Általános Iskolában” című projekt célja az iskola hiányosságainak javítása, a fejlesztendő területek innovációja, melyek nem egymástól függetlenül vannak jelen, hanem strukturális rendszert alkotnak, melynek elemei:
– Egészséges életmód, Környezeti nevelés: A két terület fejlesztése érdekében továbbképzéseket valósítunk meg a tanárok számára, akik alkalmassá válnak a nevelési programban rögzített tervek szakszerű megvalósítására és kibővítésre. A diákok részére erdei iskolát és egészségnapot szervezünk.
– Idegen nyelv oktatásának fejlesztése: Eszközök beszerzésével és programokkal biztosítjuk a nyelvi oktatás színesítését, kibővítését, interaktívabbá tételét.
– Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése: Ennek érdekében tanárainknak mentorálással kapcsolatos továbbképzést, a diákoknak pályaorientációs programot, a szülők részére pedig családi napot kívánunk megvalósítani.
– Konfliktuskezelés: A felső tagozatos gyermekek között fellépő agresszió- és konfliktuskezelési problémák enyhítésére 2 tevékenységet kívánunk megvalósítani. A diákoknak szóló tréning során 2 csoport (15-15 fő) 5-5 alkalom során sajátítja el a társas kompetenciáinak fejlesztésén keresztül az alternatív vitarendezési módszereket. A témakörhöz társított továbbképzést 2 tanárunk részére kívánjuk biztosítani, ennek során elsajátítják a megfelelő metodológiát, melynek segítségével megjelennek az iskolai konfliktusokat szakértőként kezelni tudó személyek.
– Szaktárgyi továbbképzés: Az oktatási színvonal emelése érdekében a tanári kar tagjainak erkölcstan tárgyú továbbképzést, valamint IKT tantárgyi felhasználásra vonatkozó továbbképzést tervezünk.

 • a projekt befejezési dátuma: 2015. 10. 31.
 • projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0739

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA