augusztus 18

A Kisgyőri Általános Iskola igazgatója

értesíti a

Tisztelt Szülőket és a Kedves Diákokat, hogy

a tanévnyitó ünnepély 2014. szeptember 1-jén 815 órakor

kezdődik a tornateremben.

Gyülekezés az iskola udvaron 805órakor.

Kérem a tanulókat, hogy ünneplő öltözetben jelenjenek meg.

A tanévnyitó ünnepély után órarend szerinti tanítás következik, valamint sor kerül a tankönyvek kiosztására is.

A tankönyveket az ár megfizetése vagy a megfelelő igazolások bemutatása után lehet átvenni.

Szabó Rácz Béla sk.
isk. igazgató