Mai dátum
december
10
LakóhelyismeretTáncZeneTovábbtanulás
Lakóhelyismeret

A te életed fája most van rügyezőben, és -mint minden fa- akkor borul virágba, ha gyökerein át az anyaföld táplálja. A szülőföld megtartó ereje, szeretete elsősorban azokon a gyökereken át jut el hozzád, amelyek dédszüleid, nagyszüleid életéből, koruk szokásaiból, hagyományaiból fakadnak.

2014/15-ös tanév 2. osztály


Ismerd hát meg szülőföldednek minden kincsét, mert csak így tudod igazán becsülni, szeretni!

Tánc
Zene

 • Garaboncia

Kisgyőrben 2000-ben alakult meg a Garabonciás Művészeti Iskola keretien belül a zenetagozat.
Számos hangszer hódított a kezdetektől:

  • citera
  • furulya
  • szintetizátor

A szintetizátor képzés azóta is töretlenül halad előre. Évről-évre rengeteg diák kapcsolódik be az oktatásba, hiszen ez a hangszer mind a könnyűzene mind a klasszikus zene számos új területére el tudja kalauzolni a növendékeket.
Célunk, hogy mindenkinek biztos alapot adjunk a választott művészeti ágban.
Az így szerzett elméleti és gyakorlati ismeret lehetővé teszi, hogy valakiből akár profi zenész váljon!
A tanév során különböző helyszíneken és rendezvényeken léphetnek fel a gyerekek:
Idősek napja, Jótékonysági bál, Karácsonyi ünnep, iskolai rendezvények, előadások.

Várunk további jelentkezőket! http://www.garabonciasiskola.hu

 • Líra Zeneiskola

A DUETT Kht. 2003. szeptember 1-én létrehozta a Líra Alapfokú Művészeti Iskolát, amely Tiszabábolna székhellyel, és a következő telephelyeken kezdte meg működését: Tiszadorogma, Ároktő, Borsodivánka, Harsány. A tervek szerint az iskola minimum 130 fő, maximum 180 fő gyermeklétszámmal indult, akik három tanszakon kezdhették meg munkájukat: furulyán, zongorán és szolfézs, szolfézs előképző szakon. Jelenleg a telephelyek száma 19-re bővült, ezzel párhuzamosan a tanulók száma több mint 800-ra nőtt, a választott tanszakok száma pedig 18-ra.

A zeneiskola a törvényi előírásoknak megfelelően a 2012/2013-as tanévtől kezdődően felvette aLíra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolanevet.

A DUETT Kht. 2009. áprilisától a törvényi előírásoknak megfelelően cégformát változtatott. Az új elnevezés: DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Kft.

A zene emberformáló, értékközvetítő szerepe, hatása;

A fenntartó, valamint az iskola vezetősége és tantestülete már a kezdetektől elsődleges feladatának tekintette a tantervi irányelvek, valamint a zeneiskola speciális feladataiból adódó legkiemelkedőbb célok megvalósítását. Ezek a következők:

  • A zene emberformáló, értékközvetítő szerepe, hatása;
  • A tanuló személyiségének kibontakoztatása;
  • A foglalkozások során az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése;
  • Példamutatással történő nevelés.

 

A Kft. (Kht.) az iskola anyagi finanszírozásán túl szervesen bekapcsolódik a települések rendezvényeibe (falunapok, karácsonyi koncertek, egyházi ünnepek), a zeneiskola növendékeinek versenyeken, találkozókon való rendszeres szerepeltetésével. Az általános iskolákkal, művelődési házakkal és a környező egyházakkal szoros kapcsolattarásra törekszik. Nemzeti ünnepeinken növendékeink már-már rendszeres fellépőknek számítanak.

A Líra zeneiskola 2010 óta tanítja a kisgyőri gyerekeket hangszeres zenére és mellette szolfézsra is.

A gyerekek lehetőséget kapnak furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt és egyéb rezes hangszeres ismeretek elsajátítására. Növendékeink félévi és év végi vizsgahangversenyen tesznek tanúbizonyságot hangszeres tudásuk mértékéről. Ezen kívül részt vesznek a település által szervezett rendezvényeken is.

Az iskola növendékei közül a kiemelkedő zenei tehetségeket tanáraink versenyre is felkészítik. Közülük kimagasló eredményt ért el 2012-ben a XIII. Megyei Rézfúvós versenyen Sárospatakon, Domahidi Ágnes

Továbbtanulás

A 8. osztályos tanulóink heti 1-1 órában magyar nyelv és irodalomból, matematikából, és angol nyelvből, a középiskolai felvételire felkészítő foglalkozásokon vehetnek részt.

2013. november 13-án a harmadik pályaválasztási szülői értekezletünknek Bogátiné Lakatos Edit a Pedagógia Intézet pályaválasztási szakreferense volt a vendége.

Bogátiné Lakatos Edit