március 10

F E L H Í V Á S

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2016. április 15. (péntek)      8.00 – 19.00 óra között

A beiratkozás helyszíne: Kisgyőri Általános Iskola (Kisgyőr, Dózsa György út 26.)

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  4. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)
  5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók, (4.sz. melléklet)

További fontos tudnivalók:

A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

A beiratkozás körzete: Kisgyőr Község közigazgatási területe.

Kisgyőr, 2016. március 10.

Szabó Rácz Béla
intézményvezető