A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója

AZ ISKOLÁNK RÖVID TÖRTÉNETE


AZ ISKOLA MÚLTJA


A reformáció térhódításával Kisgyőrben is megalakult a református eklézsia. Vezetői ezután gondoskodtak a gyerekek oktatásáról. Eleinte az eklézsia prédikátora tanította őket, de az 1700-as évektől már név szerint vannak felsorolva az egymást követő tanítók. Köztük volt Fekete István rektor, aki 1795-1835 között 40 éven át munkálkodott az iskolában az egész közösség nagy megelégedésére. Az elmúlt századokban az iskola és egyház szorosan összefonódó intézmény volt. Az eklézsia 1735-ös rendtartása előírja, hogy szigorúan meg kell bírságolni azon szülőket, akik nem küldik gyermekeiket az oskolába. A tanító járandóságát természetben állapították meg . 1800-ban ez a következő volt:/ 6 itsze must, 1 véka zab, vagy helyette 4 garas, 1 csirke, 4 tojás. Míg a fűtésnek ideje vagyon, 1-1 darab fát minden reggel, mind délután vinni kell, s azzal melegítették az iskola belsejét. A kiegyezést követő népiskolai törvény végrehajtása során már két tanító munkálkodott Kisgyőrben. A ma élő idős emberek emlékezete és a feljegyzések szerint a századfordulón a tanítás két épültben a kis és nagy iskolában folyt 3-3 osztállyal délelőtt és délután is. A kántor tanító lakása a jelenlegi napköziotthon helyén volt. Az iskola udvara -mivel az a tanító udvara is volt-tele volt gazdasági épületekkel. Az iskola jelenlegi épülete 1928. szept. 1.-re készült el. Építéséhez az állam 20 ezer pengővel járult hozzá. Mivel ez kevésnek bizonyult, az egyházi vezetők kérésére még 7.500 pengő póthitelt kaptak. A község lakói igen sok közmunkát végeztek az iskola építésénél. Az építkezéshez magánszemélyektől is kértek kölcsönt, pl.a Kanadából hazatért Tóth Imrétől 3000 pengőt. A tanítók hosszú éveket töltöttek el a faluban. Igazi lámpások voltak a nehéz években. Különösen kiemelkedő volt az átmeneti időben Sarkadi Nagy Lajos tanító, illetve igazgató munkássága csaknem 40 éven keresztül. Az államosítással egyidőben megalakult az úttörőcsapat. Első csapatvezetője Bartha Ernő. Közvetlenül a felszabadulás után az inflációs időben a faluba érkező fiatal tanítók sorkoszton voltak. Mindennap más gyerek hozott a tanítóbácsinak egy lábaska főtt ételt. A szülők anyagilag nem bírták, de nem is akarták taníttatni tehetséges gyerekeiket. A fényes szelek fuvallata a Kisgyőri iskoláig is elért. Akkoriban ment középiskolába Bihari Sándor, a költő, Orosz László egyetemi tanár.Majd rohamosan emelkedett a tovább tanulni vágyók száma. Ma már természetes hogy az egész 8. osztály tovább tanul középiskolába. A felsőfokú tanintézetekben először viszonylag kevesen, majd egyre többen jutottak el.

AZ ISKOLA JELENLEG


Jelenleg 15 pedagógus tevékenykedik az iskola 190 tanulójának nevelése és oktatása érdekében. Nevelőink szakirányú képesítéssel rendelkeznek. Épületünk sajnos elég régi, így minden évben a szükségszerinti felújításokat muszáj elvégezni. Folyamatban van egy új iskola építésének pályázata amiben reménykedünk. Jelenleg 9 osztály +1 fejlesztő osztály működik. Állandó délelőttös tanítás folyik. Gyermekeink étkeztetése megoldott, délutánonként napközi és tanszoba működik. A tornatermünk az iskola épületétől kb.50 m-re található a faluházban. Itt tágas könyvtár, teleház várja a lakosságot is. A Sulinet programjának köszönhetően, iskolánkban számítógéptermet is létrehoztunk, ahol modern eszközökkel zajlik az informatika oktatás.


lap teteje